Anna Wojtaszewska

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z młodzieżą (13-18 lat), osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Przyjmuje w poradni: Warszawa - Ursynów.

Psychoterapia indywidualna - Psychoterapia par - Psychoterapia rodzin - Konsultacje psychologiczne - Młodzież 13-18 lat - Dorośli - Pary - Rodziny

Jest magistrem psychologii. Ukończyła:

  • 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji,
  • kurs medyczny zorientowany na traumę terapią poznawczo-behawioralną TF-CBT metodą przedłużonej ekspozycji w leczeniu stresu pourazowego PTSD organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego;
  • warsztaty dotyczące teorii mentalizacji  terapii dziecka i rodziny organizowane przez Sekcję Naukową Terapii rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we współpracy z Pracownią Psychologii Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM prowadzone przez prof. Peter Fonagy i prof. Eia Asen.

Pracuje z młodzieżą (13-18 lat) i dorosłymi.

Zdobywała doświadczenie w Szpitalu NZOZ Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na Oddziale Nerwic Młodzieżowych w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie.