Małgorzata Radzikowska

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, certyfikowany trener umiejętności społecznych, life coach. Przyjmuje w poradni: Ursynów.

Małgorzata Radzikowska - psychoterapia

Dzieci 7-13 lat - Młodzież 13-18 lat - Dorośli
Psychoterapia indywidualna - Konsultacje psychologiczne - Konsultacje dla rodziców

Prowadzi terapię indywidualną z pacjentami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną, w kryzysie życiowym lub zawodowym, mającymi trudności w relacjach z innymi oraz terapię grupową - trening umiejętności społecznych. Wspiera rodziców w psychoedukacji, rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych. 

Doświadczenie zdobywała podczas stażu na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie, w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis. Pracowała jako psychoterapeuta w poradni CBT i ośrodku pomocy społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Wykształcenie: Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Centrum CBT - Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła dwuletnie szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem, studium pedagogiczne SWPS oraz studia podyplomowe z zakresu life-coachingu. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych, ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej