Paulina Bagrowska

Psycholog, psychodietetyk. Pracuje z osobami dorosłymi. Jest w trakcie rocznego szkolenia z Interwencji Kryzysowej. Przyjmuje w poradni: Ursynów. 

Paulina Bagrowska - psycholog, psychodietetyk

Konsultacje psychologiczne – Wsparcie psychologiczne – Psychodietetyka - Osoby dorosłe

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Aktualnie realizuje kształcenie w 4-letniej Szkole Doktorskiej w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest w trakcie rocznego szkolenia z Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym.Doświadczenie zdobywała odbywając staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia psychologicznego w Polish Psychologists’ Association w Londynie. Aktualnie realizuje również badania naukowe, w ramach których prowadzi wywiady kliniczne, mające na celu weryfikację różnorodnych zaburzeń psychicznych. Jest autorką artykułów naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych, dotyczących, m.in. czynników ryzyka psychoz, jakości snu, negatywnych emocji oraz negatywnego obrazu własnego ciała.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychodietetyczne dla osób dorosłych:
- potrzebujących wsparcia psychologicznego w wyniku doświadczanych trudności życiowych;
- mających niskie poczucie własnej wartości;
- doświadczających różnych kryzysów życiowych, np. w relacjach z innymi ludźmi lub kryzysów zawodowych;
- stosujących nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem;
- zmagających się z jedzeniem emocjonalnym i/lub kompulsywnym objadaniem się; 
- chcących odzyskać równowagę emocjonalną, wzmocnić poczucie wpływu i własnej skuteczności.