Terapia grupowa DDA

Terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) koncentruje się na wsparciu osób, które dorastały w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu.

Początek spotkań grupy: marzec 2024
Konsultacje do grupy: od stycznia 2024 r.
Czas trwania grupy: 10 spotkań, co drugi czwartek (raz na dwa tygodnie) w godz. 19.15-20.45

Gdzie: Centrum Zmian, ul. Kościuszki 32B, Piaseczno
Koszt: 300 zł / za miesiąc

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją indywidualną (50 minut). Koszt konsultacji to 200 zł/ spotkanie. 

Zapisy do grupy DDA - zapraszamy do zgłoszeń przez formularz.

 

terapia grupowa dla  osób DDA

Celem spotkań jest wsparcie uczestników w zrozumieniu wpływu alkoholizmu na ich życie,  nauka radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, budowanie umiejętności rozwijania zdrowszych wzorców zachowań.

Terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) koncentruje się na wsparciu osób, które dorastały w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu. Ta forma terapii ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć wpływ alkoholizmu na ich życie, ułatwić radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwijanie zdrowszych wzorców zachowań. 

Terapia grupowa DDA oferuje:

  • Wspólnota wsparcia - bezpieczne środowisko, w którym uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami. Wspólna przeszłość związana z alkoholizmem w rodzinie tworzy unikalną więź między członkami grupy, co może pomóc w zrozumieniu i akceptacji własnych doświadczeń.
  • Rozpoznawanie wzorców zachowań:- pomoc w identyfikowaniu szkodliwych wzorców zachowań, które wynikają z traumatycznych doświadczeń związanych z alkoholizmem w rodzinie. Zrozumienie tych wzorców stanowi pierwszy krok ku ich zmianie. 
  • Zrozumienie skutków emocjonalnych: - zrozumienie skutków emocjonalnych, jakie alkoholizm może mieć na zdrowie psychiczne. Terapeuci mogą pomagać w identyfikowaniu i przetwarzaniu trudnych emocji, takich jak złość, żal, czy poczucie winy. 
  • Budowanie zdrowszych relacji -  platformę do praktyki zdrowych form komunikacji i budowy zdrowszych relacji. Poprzez dzielenie się doświadczeniami i zdobywanie umiejętności interpersonalnych, uczestnicy mogą rozwijać zdolność do tworzenia trwałych i wsparciem wypełnionych relacji. 
  • Praca nad tożsamością -wsparcie procesu pracy nad tożsamością i budowania silnej, pozytywnej tożsamości niezależnie od traumy związanej z alkoholizmem w rodzinie. Rozwój samoświadomości może pomóc w kształtowaniu bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia.
  • Nauka zdrowych strategii radzenia sobie -  narzędzia i strategie radzenia sobie z trudnościami. Zamiast sięgać po szkodliwe mechanizmy obronne. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, co może być bardzo inspirujące.
  • Wsparcie w procesie zmiany -  możliwość dzielenia się swoimi sukcesami i wyzwaniami w procesie zmiany. Wzajemne wsparcie od osób, które rozumieją ich doświadczenia, może być motywujące i umacniające.