Maria Flak

Psycholog. Prowadzi wsparcie psychologiczne i konsultacje dla dorosłych i młodzieży (13-18 lat). Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Nowa Wola, Konstancin.

Pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, a zwłaszcza na wyjściu z kryzysu lub życiowego ”zakrętu”. Życie może przynieść wyzwania, które czasami wydają się przytłaczające, dlatego jej priorytetem jest wspieranie w procesie pokonywania trudności. W ramach konsultacji stawia na budowanie zdolności adaptacyjnych, które pozwalają dostosować się do zmian. Pomaga przejść przez kryzys, ale także odnaleźć się w nowej rzeczywistości, budować umiejętności radzenia sobie i odnajdywać sens w życiowych zmianach.

Skupia się nie tylko na problemach, ale również na poszukiwaniu rozwiązań, co pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami.

Dodatkowo, jej doświadczenie obejmuje pracę z osobami borykającymi się z problemami związkowymi i relacyjnymi. Potrafi naprowadzić pacjentów na ścieżkę skoncentrowaną na budowanie zdrowych relacji, pomagając zrozumieć dynamikę interpersonalną oraz rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się. W pracy stosuje podejście holistyczne, które uwzględnia nie tylko aspekty psychologiczne, ale również kontekst życiowy i społeczny. Ma głębokie przekonanie, że każdy ma potencjał do osobistego wzrostu i rozwoju, a jej rola polega na wspieraniu ich w tej podróży.

Obszary udzielanych konsultacji oraz wsparcia psychologicznego: 

  • obniżona samoocena
  • problemy relacyjne, wycofywanie się z życia społecznego, poczucie osamotnienia
  • problemy związkowe, chęć zbudowania zdrowych relacji i skutecznego porozumiewania się
  • doradztwo zawodowe, znalezienie swojej ścieżki, problemy z zatrudnieniem, nagłą zmianą pracy, zwolnieniem, przebranżowieniem 
  • zagubienie, znalezienie się na życiowym „zakręcie”, brak określonego celu, trudności w podejmowaniu decyzji, chęć zmiany 
  • cierpienie psychiczne, smutek, apatia, zrezygnowanie z dotychczasowych pasji

Uzyskała tytuł Magistra Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach dotyczących udzielania wsparcia oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Ponadto, angażuje się w doradztwo zawodowe, opierając się na studiach psychologii biznesu oraz praktyce w dziale HR, co umożliwia jej udzielania wsparcia w pomocy w kierowaniu ścieżką zawodową.


NOWA WOLA - ul. Hiacyntów 23


KONSTANCIN-JEZIORNA - ul. Warszawska 37


PIASECZNO  - ul. Tadeusza Kościuszki 32B