Nasz zespół

 • Izabela Grześkiewicz
 • Terapia indywidualna - Terapia rodzin - Terapia uzależnień i współuzależnienia - Terapia DDA i DDD. Pedagog, terapeutka pracująca w podejściu humanistycznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1908). Przyjmuje w poradni: Piaseczno. więcej...
 • Ewelina Białecka
 • Terapia indywidualna - Terapia par - Terapia rodzin - Psychoterapeuta i psychopedagog. Pracuje z rodzinami, parami, prowadzi psychoterapię indywidualną. Ma doświadczenie w interwencjach kryzysowych. Udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy w rodzinie. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Ursynów. więcej...
 • Dorota Górecka
 • Terapia indywidualna - Terapia rodzin - Konsultacje - Psycholog, psychoterapeutka, coach. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pracuje także jako psycholog biznesu. Prowadzi coaching dla młodzieży - według autorskiego programu: MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MÓJ WYBÓR. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Ursynów. więcej...
 • Dorota Krupińska
 • Terapia indywidualna - Terapia uzależnień - Psychoterapeutka pracująca w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1866), Master Solution-Focused Practitioner – certyfikat trzeciego stopnia IASTI – Praktyk Specjalista Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Zajmuje się terapią uzależnień i współuzależnienia, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz terapią par i rodzin. Przyjmuje w poradni: Piaseczno więcej...
 • Nina Michalak
 • Konsultacje psychologiczne - Terapia indywidualna - Warsztaty uważności - Treningi relaksacyjne - Dzieci od lat 7 - Młodzież - Dorośli. Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego  w nurcie poznawczo - behawioralnym. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Ursynów. więcej...
 • Malwina Hałucha
 • Konsultacje psychologiczne - Diagnoza psychologiczna - Wsparcie psychologiczne - Terapia indywidualna - Dzieci od lat 7 - Młodzież - Dorośli. Wspiera rodziców w psychoedukacji oraz doskonaleniu kompetencji wychowawczych. Prowadzi wsparcie i konsultacje o charakterze terapeutycznym dla dorosłych,  dzieci i młodzieży. Przyjmuje w poradni: Piaseczno, Ursynów. więcej...
 • Marta Gąsiewska
 • Psychoterapia indywidualna - Psychoterapia grupowa - Psychoterapia psychodynamiczna - Młodzież - Dorośli. Jest psychologiem, socjoterapeutą oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Przyjmuje w poradni: Piaseczno. więcej...
 • Irmina Tomkiewicz
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży - Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Wspiera dzieci i młodzież (7-18 lat). Prowadzi terapię indywidualną zaburzeń nastroju, lęku i niskiej samooceny. Przyjmuje w poradni: Piaseczno. więcej...
 • Monika Kucińska
 • Pedagog - Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży - Terapia ręki - Trening Umiejętności Społecznych - Biofeedback EEG. Jest magistrem wychowania wczesnoszkolnego, terapeutą terapii ręki, trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, terapeutą Biofeedback EEG. więcej...
 • Kamila Pisarek-Orlik
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży - Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Wspiera rodziców w psychoedukacji oraz doskonaleniu kompetencji wychowawczych. Prowadzi wsparcie i konsultacje o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Przyjmuje w poradni: Piaseczno. więcej...
 • Marta Kocięda
 • Konsultacje psychologiczne - Wsparcie psychologiczne - Dorośli. Ukończyła Psychologię na WSFiZ w Warszawie. Rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Psychoterapii Gestalt. W pracy stawia na towarzyszenie w podróży do samopoznania i akceptacji. Przyjmuje w poradni: Ursynów. więcej...
 • Paulina Bagrowska
 • Konsultacje psychologiczne – Wsparcie psychologiczne – Psychodietetyka - Osoby dorosłe. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jest w trakcie rocznego szkolenia z Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Przyjmuje w poradni: Ursynów.  więcej...
 • Katarzyna Gromek-Kulasza
 • Terapia indywidualna - Terapia par - Terapia rodzin - Młodzież 13-18 lat - Dorośli - Pary - Rodziny - Grupy - Psycholog, psychoterapeuta pracująca w nurcie systemowym. Przyjmuje w poradni: Piaseczno. więcej...