Alicja Murawska-Glapińska

Pedagożka, terapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego opartego na podejściu integracyjno-systemowym w szkole DIALOG. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przyjmuje w poradni: Konstancin-Jeziorna.

Dzieci 7-13 lat - Młodzież 13-18 lat - Dorośli - Rodziny - Terapia indywidualna - Terapia rodzin - TUS

Dzięki pracy w instytucjach pomocy społecznej posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami/rodzinami mierzącymi się z sytuacjami kryzysowymi (uwikłanie w przemoc, kryzys psychiczny,  środowiska dysfunkcyjne, praca na rzecz rozwoju kompetencji wychowawczych). Pracowała jako terapeutka środowiskowa w Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: "Pedagogika. Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych" oraz studiów podyplomowych "Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego". Posiada certyfikat ukończenia kursu "Trening kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych".