Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na bezpłatną konsultację psychologiczną! Jest to krótkie spotkanie z psychologiem/terapeutą, którego celem jest zbadanie potrzeb, określenie oczekiwań. Na tej konsultacji uzyskacie rekomendacje dotyczące możliwych form diagnozy, wsparcia psychologicznego lub terapii.

Bezpłatna konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które zastanawiają się, czy i w jaki sposób mogą skorzystać z pomocy w Centrum Zmian. 

Jak przebiega bezpłatna konsultacja psychologiczna?
Spotkanie trwa 30 minut. Jest to rozmowa, w trakcie której specjalista przeprowadza wstępny wywiad diagnostyczny, pyta o powody przyjścia, potrzeby, doświadczane trudności, problemy oraz oczekiwania. Na koniec specjalista przedstawia swoje sugestie na temat tego, czy oraz jaka dalsza praca byłaby wskazana, czasem może tez od razu zaproponować najwłaściwsze w danej sytuacji podejście terapeutyczne lub nawet zaproponować konkretnego terapeutę.

Uprzejmie informujemy, że bezpłatna konsultacja jest ofertą jednorazowego spotkania dla osób, które nie były dotychczas pacjentami Centrum Zmian.

Co dalej po konsultacji?
Konsultacja może być początkiem procesu zmiany życiowej. Pierwszym krokiem na drodze do lepszej przyszłości. Po spotkaniu można skorzystać ze wsparcia proponowanego przez Centrum Zmian lub poczekać z podjęciem decyzji w tej sprawie na bardziej dogodny moment. 

Zapraszamy! Sprawdź, jak możemy pomóc!