Irmina Tomkiewicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Prowadzi terapię zaburzeń nastroju, lęku i niskiej samooceny dzieci i młodzieży (7-18 lat). Przyjmuje w poradni: Nowa Wola.

Irmina Tomkiewicz - psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia poznawczo-behawioralna -  Dzieci 7-13 lat - Młodzież 13-18 lat - Młodzi dorośli (do 30 r.ż.) Psychoterapia indywidualna - Konsultacje psychologiczne - Rozwód - Depresja - Zaburzenia lękowe

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży. Wspiera dzieci i młodzież (7-18 lat) w radzeniu sobie z emocjami i nabywaniu nowych umiejętności psychospołecznych oraz interpersonalnych. Na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców.

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywała w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT w Warszawie. Ponadto brała udział w różnych szkoleniach i konferencjach z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju emocjonalno - społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lublinie oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Pracowała jako psycholog w szkole, na różnych poziomach kształcenia. Obecnie pracuje również jako terapeuta w poradni środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
W pracy z pacjentem dba o przyjazną atmosferę, zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 

Więcej na temat terapii poznawczo-behawioralnej