Dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest szansą, aby lepiej zrozumieć siebie, zadbać o swój rozwój, otrzymać wsparcie w trakcie kryzysu życiowego lub też uporać się z problemami natury psychicznej.

więcej...
Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkanie z psychologiem, terapeutą dla osób, które przeżywają trudności i zastanawiają się, czy i w jaki sposób mogą skorzystać z pomocy specjalisty.

więcej...
Terapia DDA i DDD

W ramach terapii DDA i DDD wspieramy osoby, które wychowały się w rodzinach z uzależnieniem lub/i innymi dysfunkcjami. Terapia  umożliwia im stawienie czoła swojej traumatycznej, trudnej przyszłości.

więcej...
Terapia uzależnień

Prowadzimy terapię osób uzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków, uzależnień behawioralnych, Internetu. Oferujemy wsparcie rodzinom osób uzależnionych.

więcej...
Coaching

Coaching: rozwojowy - kariery - to rozmowa, której celem jest praca nad pożądaną przez klienta zmianą - wspieranie, inspirowania, motywowanie do wprowadzenia zmiany.

więcej...