Kamila Świstowska

Psycholog. Prowadzi wsparcie psychologiczne i konsultacje dla dorosłych oraz młodzieży 16-18 lat. Przyjmuje w poradni: Nowa Wola, Konstancin-Jeziorna.

Psychoterapia indywidualna - Młodzież 16-18 lat - Dorośli

Ukończyła studia z zakresu psychologii. Jest absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz wielu szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie udzielania wsparcia, m.in.:

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (cz. I, cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji, cz. III Nastolatek),
  • Prowadzenie grup wsparcia dla mam. 

W swojej pracy skupia się na zasobach, które pozwalają na znalezienie rozwiązań i rozwój.

Doświadczenie zbierała, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia wspierające dla dorosłych, dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji wychowawczych oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach. Ma również doświadczenie w tworzeniu programów profilaktycznych wspierających kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży.

Obszary udzielanych konsultacji oraz wsparcia psychologicznego:

  • kwestie wychowawcze i obawy związane z rodzicielstwem,
  • problemy emocjonalne i trudności osobiste,
  • konflikty w pracy albo w relacjach,
  • zamartwianie się, ciągły stres,
  • niska samoocena, brak satysfakcji z życia,
  • blokady w podejmowaniu decyzji,
  • psychoedukacja.