Katarzyna Balik

Psycholog, psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia, certyfikowany mediator, biegły sądowy. Pracuje z osobami dorosłymi. Przyjmuje w poradni: Nowa Wola.

Psychoterapia indywidualna - Diagnoza psychologiczna - Dorośli

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Mediator oraz biegły sądowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole, a także z dziećmi i młodzieżą w ośrodku kuratorskim dla nieletnich. Przez wiele lat pracowała w ośrodku sądowym, m.in. z rodzinami w sytuacji okołorozwodowej, opiniując dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Regularnie uczestniczyła w szkoleniach, w tym w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie w trakcie atestowanego szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka rodzinna i okołorozwodowa.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi wykorzystując techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz terapii ericksonowskiej.